Vandra till Sankt Olof 2021

Vandra med oss till Sankt Olof och skapa minnen och nya vänskaper för livet. Vi ser fram emot att få in din anmälan.

En minnesvärd vandring

Gör oss sällskap på en fantastisk vandring!

Detaljer

Inbjudan till vandring med Sankt Olofs Pilgrimer

Årets vandring inleds med samling i Vånga, som ligger norr om Kristianstad, lördagen den 24 juli någon gång under eftermiddag eller tidig kväll beroende på bussförbindelser, som inte är klara än. Själva vandringen börjar på söndagen den 25/7 från samma plats. 

Dagsvandringarna går sedan till Kiaby, Åhus, Degeberga och Brösarp med en första övernattning i Vånga i förskolans lokaler den 24/7 och därefter i respektive församlingshem utom sista natten i Brösarp, då vi övernattar i scoutstugan där.

Slutmålet är Sankt Olofs kyrka, där vi firar mässa på Olofdagen torsdagen den 29 juli.

Övernattningarna sker på golvet på respektive plats, så det är alltså sovsäck och liggunderlag som gäller. Vi hjälps alla åt med matlagning och städning efter oss.

Sträckornas längd kan variera. Men vi försöker att inte gå mer än två mil per dag och ha regelbundna pauser.

En följebil, som transporterar den utrustning vi inte behöver under dagen, kommer att finnas med under hela vandringen. Följebilens uppgift är också att vara en extra resurs om något oförutsett skulle inträffa under vandringen.

Kaplan under vandringen blir Andreas Almer, präst i Svenska kyrkan.

Under vandringen kommer vi att ha dagliga andakter. Vi kommer också att fira mässa och ha doperinran. Fullständigt program är ännu inte klart. Vi använder oss av andaktsboken Pilgrimens Tidegärd. Den kommer att finnas tillgänglig för försäljning under vandringen för den som inte har boken.

Antalet platser med övernattning är för närvarande begränsat till 15 personer men kan komma att ändras beroende på smittläget i sommar.

Ange på din anmälan om du övernattar och i så fall vilka nätter. Du får därefter bekräftelse på om du reserverats plats eller står på väntelista. Om du enbart dagsvandrar räcker det med en anmälan om vilken etapp du har tänkt vandra.

Avgiften för årets vandring är 700 kronor för medlemmar och 1000 kr för icke medlemmar. Full avgift gäller oavsett hur många övernattningar du väljer. Dagsvandrare går med utan avgift och kvällsmat kan då fås för 100 kronor. En anmälningsavgift på 200 kronor tas ut i samband med anmälan. Det går bra att betala medlemsavgiften på 100 kronor samtidigt. Anmälningsavgiften ska vara betald senast 31 maj, i annat fall släpps din plats till följande på tur. Resterande belopp på 500 kronor resp. 800 kr ska vara betald senast 30 juni. Hur betalning görs får du besked om när vi fått in din anmälan.

Varmt välkommen med din anmälan!

En generell bild över hur vi kommer att vandra!