Hedersmedlem

Föreningen Sankt Olofs Pilgrimer bildades i Maglehems kyrka den 28 juli 2004. Andreas Almer hade redan 1999 pilgrimsvandrat från sitt hem i Kabusa till Sankt Olof tillsammans med sin son, en god vän och dennes son. Under kommande år fram till föreningens bildande arrangerade Andreas i egen regi pilgrimsvandringar till Sankt Olof.

Det var också Andreas som kom med förslag att mässa skulle firas i Sankt Olof på Olofdagen. Första året mässa firades var 2001. Tidigare hade det endast varit musikgudstjänst. Nu är Olofdagens mässa en härlig gudstjänst i en fullsatt kyrka.
Andreas ville dock inte bli ordförande i den nybildade föreningen Sankt Olofs Pilgrimer. Föreningens första ordförande blev i stället Tobias Bäckström och Andreas valdes till sekreterare. Denna post innehade han till 2008. Andreas var diakon när föreningen bildades och Tobias blev kaplan. Andreas var den som fixade det praktiska, inte minst hjälpte han trötta pilgrimer med skavsår och blåsor. Precis som sin Mästare var Andreas beredd att ta hand om fötter. Friska fötter är A och O, när man vandrar!

År 2013 återkom Andreas till styrelsen. Nu var han prästvigd och han blev föreningens kaplan. Vi var lyckligt lottade, eftersom Andreas bidrog i hög grad genom sina välplanerade och stimulerande betraktelser. En av höjdpunkterna under följande års vandringar var när Andreas döpte en av deltagarna under vandringen 2015. Genom sina ord och sitt sätt att visa omsorg har Andreas gjort stort intryck.

Andreas var föreningens ordförande fram till 2016, då han valde att lämna styrelsen.
I stor tacksamhet över allt Andreas har bidragit med, valdes han till hedersmedlem i föreningen samma år.