Pilgrimsvandring

Pilgrim, av lat. peregrinus (‘främling’, ‘resande från främmande ort’), är en person som vallfärdar till en helig ort.

Sankt Olofs Pilgrimer vandrar från en utvald ort i Skåne med slutmål att fira mässa i Sankt Olofs kyrka på Olofsdagen 29 juli. Vandringen följer nedanstående riktlinjer.

  • Vi vandrar 5-6 dagar ca 15-20 km per dag.
  • Vi vandrar i ett tempo om ca 3,5 km/timme med kortare eller längre pauser under vandringen.
  • Vissa sträckor under dagen vandrar vi i tystnad.
  • Vandringen genomsyras av ett tema som upprepas vid regelbundna andakter.
  • Vi använder oss av Pilgrimens tidegärd för våra andakter.
  • Övernattning sker på golv i församlingshem. Enkla måltider förbereds av några i gruppen. Alla hjälper till med städning och disk.
  • En följebil är med under hela vandringen. Bilen transporterar nattpackningen och andra förnödenheter.