Välkommen till Sankt Olofs Pilgrimers hemsida!

Vandra till Sankt Olof 2021

Sankt Olofs Pilgrimer planerar att även denna sommar anordna en vandring till Sankt Olof. Den kommer i så fall att genomföras med de restriktioner som kan finnas. Förhoppningsvis har vi då fått pandemin under kontroll. Välkommen att läsa mer om vandringen och gör din anmälan genom knappen nedan.

Vår historia

Vandringarna till Sankt Olof har från början fötts som en idé i samband med föredrag om pilgrims-vandrandet i Spanien. Församlingsbor och andra har blivit besjälade av tanken att vandra fysiskt och andligt. Detta har varit grunden till denna pilgrimsvandring. Upprinnelsen till idén om dessa vandringar i modern tid, till Sankt Olof, grundar sig i Andreas Almer under 1990-talet arbetade som stiftskonsulent i Växjö stift och då med projekt ”Ung Pilgrim. 

Sankt Olof

Olof blev Nordens första och mest populära helgon. En av de äldsta kyrkorna i Sigtuna var helgad till honom, i Uppsala domkyrka blev han vid sidan av Erik den helige huvudhelgon. 

Tidigare vandringar

Ta del av känslor, tankar, upplevelser, gemenskap och kärlek från tidigare vandringar som vi har gjort.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid funderingar och frågor om vår verksamhet, vandringar eller annat ni undrar över.

Vandra till Sankt Olof 2021

Välkommen att skapa minnen för livet tillsammans med oss. Under vandringen kommer vi att ha dagliga andakter och även fira mässa och doppåminnelse tillsammans. Antalet är begränsat till 15 deltagare, först till kvarn gäller. Registrera dig redan idag.

 

 

Vår Mission & Vision

Vår vision och mission är att hjälpa människor att komma i kontakt genom tron.

Sankt Olofs Pilgrimer är en ideell förening som på olika sätt vill stödja och utveckla pilgrimsvandrandet till Sankt Olof i Österlens kontrakt. Vi vill vara en gemenskap där man i sin egen takt kan få växa i kristen tro och kristet ansvar.

Sankt Olofs Pilgrimer är en fristående förening inom Svenska kyrkan.

Pax et bonum!

Nyheter & information

Vandring till Sankt Olofs 2021

Vi börjar vandra den 24 Juli. Anmäl dig redan idag!