Sankt Olofs Pilgrimer

Sankt Olofs Pilgrimer är en ideell förening som på olika sätt vill stödja och utveckla pilgrimsvandrandet till Sankt Olof i Österlens kontrakt. Vi vill vara en gemenskap där man i sin egen takt kan få växa i kristen tro och kristet ansvar.

Sankt Olofs Pilgrimer är en fristående förening inom Svenska kyrkan.

Pax et bonum!